Δραστηριότητες

Επαγγελματική Δραστηριότα

Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον σχεδιασμό, την μελέτη και γενικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η επιστημονική προσέγγισή μας έχει ως αποτέλεσμα βελτιστοποιημένες λύσεις καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ή προβλημάτων τα οποία κρατούν την επιχείρησή σας πίσω από τον ανταγωνισμό.

EngineeringRnD.com

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι αφοσιωμένη στις υπηρεσίες του Siasos R&D Studio που αφορούν αποκλειστικά τον σχεδιασμό και την κατασκευή τεμαχίων, ιδιοσυσκευών και εξαρτημάτων, τις εργαλειομηχανές CNC και τη δημιουργία βελτιστοποιημένων Post-Processors για τον προγραμματισμό τους.

Post-Processors.com

Στόχος του CNC-Seminars είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής κατάρτισης αλλά και υποστήριξης του παραγωγικού κλάδου με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας και της επιτεύξιμης παραγωγικότητας. Επιπλέον των υπηρεσιών μας, μέσω του παρόντος ιστοχώρου θα αναρτώνται τακτικά  άρθρα με επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για θέματα σχετικά με τις κατεργασίες και τον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών.

CNC-Seminars.com

Επιχειρηματική Δραστηριότα

Το ξ /ksi/ cycling είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού του πάθους μας για την ποδηλασία με την γνώση και την εξειδίκευση στην μηχανολογία και τη σύγχρονη κατασκευαστική πρακτική. Αυτό το project στοχεύει στην επικοινωνία των λύσεων που έχουμε εφαρμόσει στο να κάνουμε τη ζωή μας ως ποδηλάτες πιο εύκολη τόσο στο κομμάτι της συντήρησης και επισκευής των ποδηλάτων μας όσο και με την ανάπτυξη εξαρτημάτων και περιφερειακών που χρησιμοποιούμε ήδη στα ποδήλατά μας!

ksi-cycling.com

Το BikeCave.eu δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει το μέσο διανομής των προϊόντων και των εργαλείων που αναπτύσσοτναι στα πλαίσια του ξ /ksi/ cycling ενώ ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει εξαρτήματα και εργαλεία τρίτων κατασκευαστών.

bikecave.eu

Δημιουργία Περιεχομένου

Alexandros Siasos

Το προσωπικό κανάλι του υποφαινόμενου πραγματεύεται θέματα που έχουν να κάνουν με αναζητήσεις περί της συντήρησης των ποδηλάτων του, καθώς και με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και εξαρτημάτων στα πλαίσια του ξ /ksi/ cycling project.

CNC Machining Tips / CNC Machining Tips GR

Έχουμε δημιουργήσει δύο κανάλια στο YouTube που στόχο έχουν την ανάλυση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τις μηχανουργικές κατεργασίες, την επιλογή κοπτικών εργαλείων και τον υπολογισμό των συνθηκών κοπής, την μετρολογία και τον ποιοτικό έλεγχο, την ακρίβεια και την επίτευξη ανοχών κατά τις κατεργασίες, και φυσικά τον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών.

CNC Machining Blog

Επισκευθείτε το blog μας που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα μας CNC-Seminars.com και σκοπό έχει την περεταίρω ανάλυση των όσων αναφέρονται στα videos που ανεβάζουμε στα κανάλια μας


Προσωπικά Ενδιαφέροντα

Ο Αλέξανδρος ασχολείται αθλητικά με το bike trials από το 2015 και συμμετέχει ενεργά στην ομάδα Athens Trials που έχει ως σκοπό την προώθηση του αθλήματος στην Ελλάδα.

athenstrials.com

Ο Αλέξανδρος κατασκευάζει παραδοσιακά κρουστά από το 2005, μία ασχολία που του έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα πριν ακόμη ασχοληθεί επαγγελματικά με την ανάπτυξη προϊόντων. Η εμμονή του με την τελειότητα τον οδήγησε τελικά στην κατασκευή αντικειμενικά ποιοτικών ελληνικών παραδοσιακών κρουστών οργάνων.

krousta.com