Δραστηριότητες

Επαγγελματική Δραστηριότα

Siasos R&D
EngineeringRnD.com

Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον σχεδιασμό, την μελέτη και γενικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η επιστημονική προσέγγισή μας έχει ως αποτέλεσμα βελτιστοποιημένες λύσεις καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ή προβλημάτων τα οποία κρατούν την επιχείρησή σας πίσω από τον ανταγωνισμό.

cnc post processors
Post-Processors.com

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι αφοσιωμένη στις υπηρεσίες του Siasos R&D Studio που αφορούν αποκλειστικά τον σχεδιασμό και την κατασκευή τεμαχίων, ιδιοσυσκευών και εξαρτημάτων, τις εργαλειομηχανές CNC και τη δημιουργία βελτιστοποιημένων Post-Processors για τον προγραμματισμό τους.

Instagram CNCPosts

CNC Seminars
CNC-Seminars.com

Στόχος του CNC-Seminars είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής κατάρτισης αλλά και υποστήριξης του παραγωγικού κλάδου με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας και της επιτεύξιμης παραγωγικότητας. Επιπλέον των υπηρεσιών μας, μέσω του παρόντος ιστοχώρου θα αναρτώνται τακτικά  άρθρα με επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για θέματα σχετικά με τις κατεργασίες και τον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών.


Δημιουργία Περιεχομένου

YouTube Channels

YouTube logo

 

Έχουμε δημιουργήσει δύο κανάλια στο YouTube που στόχο έχουν την ανάλυση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τις μηχανουργικές κατεργασίες, την επιλογή κοπτικών εργαλείων και τον υπολογισμό των συνθηκών κοπής, την μετρολογία και τον ποιοτικό έλεγχο, την ακρίβεια και την επίτευξη ανοχών κατά τις κατεργασίες, και φυσικά τον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών.

 

CNC Machining Blog

CNC seminars

Επισκευθείτε το blog μας που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα μας CNC-Seminars.com και σκοπό έχει την περεταίρω ανάλυση των όσων αναφέρονται στα videos που ανεβάζουμε στα κανάλια μας


Προσωπικά Ενδιαφέροντα

siasos drums

krousta.com

Ο Αλέξανδρος κατασκευάζει παραδοσιακά κρουστά από το 2005, μία ασχολία που του έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα πριν ακόμη ασχοληθεί επαγγελματικά με την ανάπτυξη προϊόντων. Η εμμονή του με την τελειότητα τον οδήγησε τελικά στην κατασκευή αντικειμενικά ποιοτικών ελληνικών παραδοσιακών κρουστών οργάνων.

 

athens trials team

athenstrials.com

Ο Αλέξανδρος ασχολείται με την ποδηλασία street trials από το 2015 και συμμετέχει ενεργά στην ομάδα Athens Trials που έχει ως σκοπό την προώθηση του αθλήματος στην Ελλάδα.

Instagram alexandros.siasos

▼ AthensTrials content

Instagram AthensTrials